ثبت داروی کمیاب

فرم ثبت داروی کمیاب 

 

این فرم جهت ثبت داروی کمیاب و کمک به بیمارانی است که نتوانسته اند داروهای تجویز شده پزشک را تهیه کنند، امید است با تهیه لیست جامع از داروهای مود تقاضای بیماران و تهیه آن مختصر خدمتی به این بیماران صورت گرفته و در جهت سرعت بخشیدن و یا شروع درمان آن کمک اندکی از طرف اینجانب صورت پذیرد، این لیست روزانه پردازش و جمع آوری می گردد، مورد پیگیری قرار گرفته تا تهیه و به بیماران ارایه شود.

 

 

راه های ارتباطی با دکتر داروساز جهت دریافت مشاوره دارویی به شرح ذیل می باشد با استفاده از پیام رسان واتس آپ می باشد.

 

 

WhatsApp